Nuaras
Bubastė
Gyvūnų globėjų asociacija
Gyvūnų globos namai
Gyvūnų globa
Šunų ir kačių kirpykla
Šunų ir kačių viešbutis
Beglobiai gyvūnai
Prekės gyvūnams
Kauno centrinis felinologų klubas
Gyvūnų priežiūros centras
Baltijos kinologijos centras
Skelbimai
Dingo
Rasti
Rasta
Dovanoja
Ieško
Siūlo
Animal.lt
Veterinarijos klinika
Šunys
Katės
Įstatymai
Konsultacijos
Patarimai
Naujienos
Animal.lt

Paremkite gyvūnų globėjų asociaciją

Skirkite 1,2% pajamų mokesčio – paremkite gyvūnus, jūs neišleisite nė Euro, o gyvūnams tai bus begalinė parama! 

Atsisiųskite FR0512(4) formą PDF formatu:

Ačiū už Jūsų gerumą!

 

GYVŪNŲ GLOBĖJŲ ASOCIACIJA
Į. kodas: 135468522
Swedbankas, banko kodas 73000
Atsiskaitomoji sąskaita LT957300010134432392

Gyvūnų globėjų asociacija įkurta 1999 m. gegužės mėn. 13 d. Svarbiausias Gyvūnų globėjų asociacijos tikslas – ginti naminius ir laukinius gyvūnus nuo žiauraus elgesio, ieškoti būdų ir priemonių gyvūnų gerbūvio užtikrinimui; pasitelkiant naminių ir laukinių gyvūnų priežiūros, globos, slaugos ir dresavimo metodus ir programas, skatinti socialinę riziką ir atskirtį patiriančių asmenų integraciją į visuomenę, vietos bendruomenę.

Taip pat asocijacija atlieka tokias funkcijas, kaip valkataujančių gyvūnų gaudymas, beglobių gyvūnų populiacijos mažinimas, surinkimas,rankos-zuikutis ženklinimas, kastravimas, registravimas, pirmosios pagalbos suteikimas, naujų šeimininkų suradimas, globa, eutanazija; įvairių objektų, kuriuose yra gyvūnai (cirkai, dresiravimo mokyklos, klubai, gyvulių fermos, skerdimo cechai, gyvūnų gabenimas, gyvūnų parodos, beglobių gyvūnų laikymo vietos) ir jų veiklos stebėjimas bei kontrolė, remiantis pasauliniais ir Lietuvos Respublikos gyvūnų globos įstatymais bei kitais teisės aktais; masinių renginių ir labdaringų akcijų, parodų, konkursų, seminarų, susitikimų ir kitokių renginių organizavimas įstatuose numatytiems tikslams pasiekti; socialinės ir profesinės reabilitacijos paslaugų teikimas, didinant asmenų motyvaciją, formuojant socialinius įgūdžius, saktinant aktyvumą ir užimtumą visuomenės gyvenime; kūrybinės iniciatyvos, žingeidumo, pasitikėjimo savo jėgomis, darbštumo, darnos su gamta ugdymas socialinę atskirtį patiriančių asmenų tarpe; humaniško elgesio, ekologinės kultūros, pagarbos, meilės gamtai ir gyvūnams ugdymas ir skatinimas; metodinės bei praktinės paramos gyvūnų globėjų asociacijos nariams bei visuomenei teikimas; neformali švietėjiška veikla tiek pilnamečiams, tiek nepilnamečiams; neformalaus profesinio mokymo programų rengimas ir įgyvendinimas; gyvūnų globos namų steigimas ir priežiūra; TV ir radijo laidų rengimas, leidyba.

Asociacija turi teisę vykdyti įstatymų nedraudžiamą ūkinę komercinę veiklą, kuri neprieštarauja jos įstatams bei veiklos tikslams ir reikalinga, ar padeda užtikrinti efektyvesnį jos tikslų įgyvendinimą, įstatymų nustatyta tvarka steigti kitas įmones, taip pat būti kitų asociacijų bei sąjungų nare asociacijos tikslų įgyvendinimui.

rankos-paukstelisNuo 2008 metų gyvūnų globėjų asociacija bendradarbiauja su Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerija. 2008 m. liepos 10 d. gyvūnų globėjų asociacija su LR Aplinkos ministerija pasirašė paslaugų atlikimo sutartį. Nuo 2008 metų sutartis yra sėkmingai vykdoma, bei atnaujinama kiekvienais metais. Apie Gyvūnų globėjų asociacijos atliekamus darbus ne kartą buvo rengti reportažai ( istorijos apie Pipirą, Beną, Tiną, apie gulbių, gandrų paleidimą, apie rožinio pelikano atklydimą į Lietuvą ir apgyvendinimą Žuvinto rezervate ir daug kitų). Minėti reportažai sukėlė didelį visuomenės susidomėjimą ne tik Lietuvoje, bet ir pasaulyje. Todėl gyvūnų globėjų asociacijos veikla yra plečiama.

Gyvūnų globėjų asociacijos kontaktai:
tel.: 8 ~37 32 23 33; 8 686 44 828,
el. paštas: gga@animal.lt.
Interneto svetainė - www.animal.lt. Ačiū Jums už paramą!

Surinktas lėšas skiriame:
– beglobių gyvūnų gerovei pagerinti ir šerti gyvūnų globos namuose;
– sužeistiems šunims , katėms, laukiniams gyvūnams gelbėti ir gydyti;
– kastracijai;
– pirmajai pagalbai suteikti;
– vakcinacijai nuo pasiutligės;
– visuomenei informuoti ir naujų šeimininkų paieškai;
– švietėjiškai veiklai, švietėjiškiems renginiams mokyklose, įvairiems seminarams gyvūnų globos ir kontrolės klausimais organizuoti. Tokio pobūdžio veikla yra bene reikalingiausia šiuo metu. Mes siekiame, kad šeimininkų netekę gyvūnai nevalkatautų gatvėse, nekeltų pavojaus aplinkiniams ir neplatintų ligų, o patekusiesiems į globos namus eutanazija būtų taikoma kuo rečiau, t. y. tik nepagydomai sergantiems gyvūnams. Siekiame visuomenei pateikti kuo daugiau informacijos apie kuo įvairesnius būdus ir priemones, pagerinančias gyvūnų gerovę. Visiems šiems darbams reikia daug lėšų. Gyvūnų globėjų asociacija yra ne pelno organizacija, veikianti ir dirbanti visuomenei. Todėl mums labai reikia Jūsų palaikymo ir paramos. Jūs galite paskirti mums 2% savo pajamų mokesčio, sumokėto praėjusiais metais. Tereikia užpildyti ir pateikti Valstybinei mokesčių inspekcijai nustatytos formos prašymą (FR0512).  Tai Jums nieko nekainuos, o gyvūnams parama bus be galo vertinga. Paukoti gyvūnams, paremti mūsų veiklą galite ir pervedę pinigų į šią sąskaitą:

 

 

 

Ekstra skelbimai:
Kaip patalpinti ekstra skelbimą?
Mūsų draugai:
© 2010-2023 UAB "Nuaras". Visos teisės saugomos. Sukurė: Netas.eu