Nuaras
Bubastė
Gyvūnų globėjų asociacija
Gyvūnų globos namai
Gyvūnų globa
Šunų ir kačių kirpykla
Šunų ir kačių viešbutis
Beglobiai gyvūnai
Prekės gyvūnams
Kauno centrinis felinologų klubas
Gyvūnų priežiūros centras
Baltijos kinologijos centras
Skelbimai
Dingo
Rasti
Rasta
Dovanoja
Ieško
Siūlo
Animal.lt
Veterinarijos klinika
Šunys
Katės
Įstatymai
Konsultacijos
Patarimai
Naujienos
Animal.lt

Komanda "aport"

Daiktų ieškojimo ir atnešimo įgūdis labai reikalingas mokant šunis surasti daiktus, žmones, apieškoti vietovę, transporto priemones dirbti pagal kvapnųjį pėdsaką ir kt.
Įgūdis padeda vystytis šunų reakcijai.
Pagrindinės komandos mokymo priemonės: žodinė komanda "aport" ir rankos gestas - ranka parodoma kryptis, kur reikia ieškoti aportuojamo daikto (kvapo nešėjo); pagalbinės komandos - "ieškok", "duok","uostyk", "fu" ( su negarsia intonacija); papildomos komandos - "sėdėt", "balsas".
Šuns paskatinimas - aportuojamas daiktas, koks nors skanėstas, paglostymas.

Dresavimo metodika ir technika

Pirmieji pratimai atliekami naudojant šuns dėmesį pritraukiančius ir grobio persekiojimo reakciją iššaukiančius daiktus. Galima naudoti nedidelę lazdelę, neilgą gabalą virvės arba guminės žarnos, seną nudėvėtą pirštinę ir panašiai. Pirmiausia reikia šunį išmokyti imti daiktą iš dresuotojo rankų. Dresuotojas kaire ranka pavadėliu laiko šunį šalia savęs, o dešine ranka rodo daiktą, judina jį šuniui prieš akis, kartu tardamas žodinę komandą "APORT". Paprastai šuo susierzina ir dantimis griebia daiktą. Dresuotojas lengvai patampo daiktą, ir 5-10 sekundžių leidžia jį šuniui palaikyti. Po to, tardamas komandą "duok" atima daiktą ir paskatina šunį.
Dresuojant šunis paieškos tarnybai, aportuojamas daiktas imamas dešine, o paskatinimas kaire ranka. Per dviejų valandų trukmės užsiėmimą šis pratimas pakartojamas 15-20 kartų, palaipsniui keičiant aportavimo tvarką. Kai tik šuo pačiumpa daiktą, dresuotojas leidžia jam jį palaikyti einant greta su dresuotoju. Po 10-15 sekundžių paima iš šuns daiktą ir duoda paskatinimą.
Sekantis pratimas - šuns mokymas aportuojamą daiktą laikyti dantyse sėdint prieš dresuotoją. Tam dresuotojas sodina šunį priešais save, ištaria žodinę komandą "APORT" ir duoda jam aportuojamą daiktą. Po 5-10 sekundžių paima ranką už to daikto, taria komandą "duok", atimą jį iš šuns ir paslepia už nugaros, po to šuo paskatinamas.
Atliekant pratimą, reikia atkreipti dėmesį į daikto dantyse išlaikymą ir ramų reagavimą į dešinės dresuotojo rankos judesius, šuo negali išmesti laikomo daikto. Prieš paimant daiktą iš šuns, rekomenduojama dešine ranka paglostyti šunį. Draudžiama imti paskatinimą matant šuniui ir nešti jam, kai šis dantyse laiko daiktą.
Kai šuo moka ramiai paimti daiktą iš dresuotojo rankos, gali dantyse jį išlaikyti 20-30 sekundžių ir ilgiau, pagal komandą atiduoti, pereinama prie pratimo, mokančio paimti ir atnešti ant žemės numestus daiktus. Tai atliekama taip. Laikydamas pavadėlį kairėje savo pusėje, dresuotojas erzina jį rankos su daiktu judesiais, meta jį už 1-2 žingsnių nuo savęs. Ištaręs komandą "aport", pasiunčia šunį atnešti daikto. Kai šuo daiktą pakelia nuo žemės, dresuotojas pavadėlio pagalba prisitraukia jį prie savęs ir, tardamas komandą "duok", paima daiktą ir duoda paskatinimą. Jeigu šuo, pribėgęs prie daikto, jo neima, tada dresuotojas daiktą pajudina ranka ar koja.
Pradinis sąlyginis refleksas yra išugdytas, jeigu šuo aktyviai bėga prie daikto, numesto už 3-4 , atneša jį dresuotojui ir laiko dantyse iki komandos "duok".
Toliau užduotys yra sunkinamos: sąlyginis refleksas į gestą, daikto metimo nuotolio didinimas; įgūdis su daiktu dantyse atsisėsti prieš dresuotoją; daikto ieškojimo pagal kvapą įgūdis.
Visi šie pasunkinimai yra įvedami ir paraleliai atidirbami, t.y. naudojami kiekviename aportavimo pratime.
Sąlyginis refleksas gestui lavinamas taip. Šuo sėdi greta dresuotojo, dresuotojas, matant šuniui, meta už 5-10 metrų aportuojamą daiktą, o šuo dar 3-4 sekundes turi sėdėti, po to dešinės rankos judesiu į daikto pusę, tardamas komandą "aport", dersuotojas pasiunčia šunį atnešti aportuojamą daiktą.
Vėliau daiktą reikia mesti iš peties ir, pagal galimybę, taip, kad šuo nematytų jo skrydžio. Sėdėjimo greta laikas po truputį ilginamas. Kartu lavinamas įgūdis aportuoti įvairios formos, dydžio, medžiagos, iš kurios jie padaryti, daiktus. Aportuojant naują, šuniui dar nepažįstamą daiktą, būtina iš pradžių leisti šuniui pačiupti tą daiktą iš dresuotojo rankų ir tik po to mesti. Iš pradžių naujo daikto aportavimą būtina nuolat sustiprinti paskatinimu.
Įgūdis sėdėti su daiktu dantyse prieš dresuotoją lengvai išugdomas, jei šuo jau išmokytas taip sėdėti be daikto. Šuniui priėjus su daiktu dantyse, dresuotojas taria komandą "sėdėt" ir sodina jį žingsnio atstumu prieš save. Po kelių sekundžių su komanda "duok" dresuotojas atima daiktą ir duoda paskatinimą.
Pradėti lavinti daikto pagal kvapą ieškojimo įgūdį galima tada, kai šuo atneša daiktą, numestą už 15-20 metrų į krūmus, aukštą žolę, taip, kad šuo to daikto nematytų. Aportuojamas daiktas turi būti nedidelis (5-7 centimetrų), jo spalva turi derintis su vietovės spalva.. Šuo siunčiamas atnešti daiktą žodine komanda "aport" ir rankos gestu. Iš pradžių šuniui būtina padėti, kartu su juo pabėgėti paieškos kryptimi. Šuns bėgimas ieškoti daikto lydimas komanda "ieškok aport". Palaipsniui dresuotojo pagalba mažinama.
Labai naudinga sunkinti pratimus, daiktus kabinant ant medžių šakų, užkasant juos į žemę, įgūdžius lavinti kartu su balso rodymu (lojimu). Tam iš pradžių šuo priverčiamas aploti aukštai pakeltą daiktą komandų "balsas", "aport", "balsas" pagalba. Po to lojimas ugdomas dar aukščiau pakabinus daiktus.
Baigiamajame etape pratimai, stiprinantys aportavimo įgūdžius, atliekami labai sudėtingomis sąlygomis ir šuo ruošiamas specialiai dresūrai: daiktų atrinkimui, vietovės apieškojimui, žmogaus išrinkimui pagal to žmogaus kokio nors daikto kvapą ir kt.
Paruošiamieji pratimai daiktų išrinkimui: sąlyginio reflekso ugdymas pagal komandą "uostyk" ir mokymas ramiai apuostyti daiktą; svetimų daiktų aportavimas; daiktų su kvapu išrinkimas ir aportavimas iš didelio kiekio tokių pat daiktų tik be kvapo; nedidelio daikto iš 50-100 vienetų kitų, panašių savo forma, kokybe, dydžiu ir spalva aportavimas.
Paruošiamieji pratimai žmogaus išrinkimui: daikto, gulinčio prie pagalbininko kojų, aportavimas; daikto aportavimas iš pagalbininko, stovinčio 4-5 žmonių grupėje, rankų.
Paruošiamieji pratimai vietovės ir patalpų apieškojimui: apieškojimo mokymas ir 7-9 daiktų, numestų įvairiomis kryptimis nuo dresuotojo ir šuns judėjimo krypties, atnešimas;daiktų aportavimas įvairiose patalpose; mokymas surasti ir aploti sunkius, pakabintus ir užkastus daiktus; mokymas atsisėsti prie rasto daikto ir savarankiškai pradėti loti.
Tai daroma taip. Kai sąlyginis aportavimo refleksas išlavintas ir kai šuo, prieidamas prie daikto, siekia jį griebti, dresuotojas jį aplenkia tardamas komandą "sėdėt" ir pasodina prieš daiktą.. Po to prieina prie šuns ir duoda jam paskatinimą. Šunį reikia mokyti tol, kol, pastebėjęs ieškomą daiktą, jis savarankiškai prie jo atsisės, jo neliesdamas.
Aportavimo įgūdis yra išlavintas, jeigu šuo pagal komandą ar rankos gestą suranda dresuotojo ar pagalbininko numestą daiktą, aktyviai jį atneša, savarankiškai atsisėda prieš dresuotoją ir laiko, o ištarus komandą "duok", iš karto jį atiduoda.

Galimos dresuotojo klaidos:

> Parenkamas netinkamas daiktas, šuo aportavimo mokomas prievarta.
> Aportuojami minkšti daiktai, leidžiama šuniui žaisti su aportuojamais daiktais.
> Pradinio sąlyginio reflekso lavinimui naudojami metaliniai daiktai.
> Didelių daiktų (daugiau nei 10 cm ilgio), išsiskiriančių savo spalva iš vietovės fono, aportavimas.
> Netaisyklingas skatinimas.
> Daug kartų naudojami tie patys daiktai.

Parengė Vytautas Gustaitis

Atgal į pamokų sąrašą
Ekstra skelbimai:
Kaip patalpinti ekstra skelbimą?
Mūsų draugai:
© 2010-2023 UAB "Nuaras". Visos teisės saugomos. Sukurė: Netas.eu