Nuaras
Bubastė
Gyvūnų globėjų asociacija
Gyvūnų globos namai
Gyvūnų globa
Šunų ir kačių kirpykla
Šunų ir kačių viešbutis
Beglobiai gyvūnai
Prekės gyvūnams
Kauno centrinis felinologų klubas
Gyvūnų priežiūros centras
Baltijos kinologijos centras
Skelbimai
Dingo
Rasti
Rasta
Dovanoja
Ieško
Siūlo
Animal.lt
Veterinarijos klinika
Šunys
Katės
Įstatymai
Konsultacijos
Patarimai
Naujienos
Animal.lt

Komanda "balsas"

Komandos "balsas" galima pradėti mokyti, kai šuo po duotos tam tikros komandos jau moka sėdėti, stovėti ir gulėti.
Šuns lojimo ugdymas tam tikrais atvejais reikalingas paieškos ir sargybos tarnyboje. Šuo turi pradėti loti, kai randa sunkų, jam nepakeliamą arba aukštai pakabintą ir jam nepasiekiamą daiktą, kai pastebi jam nepasiekiamoje vietoje pasislėpusį žmogų. Taip pat šuns lojimas padeda nustatyti jo buvimo vietą, kai tarnybos metu šuo yra atitrūkęs nuo dresuotojo dideliu atstumu. Sargybiniams šunims savarankiškas svetimo žmogaus aplojimas tarnybos vietoje - vienas pagrindinių įgūdžių.
Šis įgūdis lavinamas žodine komanda "balsas" arba dešinės rankos gestu - mojuojama dešine ranka, sulenkta per alkūnę, delnas peties lygyje atsuktas į priekį.
Įgūdžio lavinimui naudojamos pagalbinės priemonės - skanus kąsnelis, aportuojamas daiktas, paglostymas, figurantas.

Lojimo iššaukimas maistu

Dresuotojas pasodina šunį prieš save, pavadėlį padeda ant žemės ir primina jį koja taip, kad būtų galima apriboti šuns šokinėjimą. Po to, į dešinę ranką paėmęs paskatinamąjį kąsnelį, mojuoja juo prieš šunį, kartu tardamas žodinę komandą "balsas". Taip daroma tol, kol šuo pradeda loti. Kai tiktai šuo suloja, jam duodamas paskatinimas. Rankos su paskatinimu judesys prieš šunį turi būti panašus į gestą. Sąlyginis refleksas greičiau išugdomas, kai šuo alkanas arba ne visiškai priėdęs. Pratimą galima vykdyti ir šeriant šunį. Dubenėlį su maistu dresuotojas padeda taip, kad šuo jo nepasiektų. Šuo susierzina ir pradeda šokinėti, inkšti ar loti. Tuo momentu dresuotojas ištaria komandą "balsas", ir, kai tik šuo aktyviai suloja, jam paduodamas maistas ir kartojamos komandos "gerai", "balsas", "gerai".

Lojimo iššaukimas aportuojamu daiktu

Šunims, besidomintiems aportavimu, sąlyginį refleksą komandai "balsas" galima išugdyti dėmesiu aportuojamam daiktui. Tam dresuotojas naudoja aukštai pakeltą daiktą. Stengdamasis jį pasiekti, šuo paprastai susierzina ir pradeda loti. Susierzinimo metu dresuotojas ištaria komandą "balsas", "balsas". Kai tik šuo suloja, dresuotojas jam paduoda aportuojamą daiktą. Po to jį atima ir duoda paskatinimą.

Lojimo iššaukimas ant figuranto

Šis būdas naudojamas šunims nelojantiems erzinant juos paskatinimu, maistu ar aportuojamu daiktu.
Šuo pririšamas arba laikomas pavadėliu. Figurantas artinasi prie šuns ir savo judesiais erzina tol, kol šis pradeda loti. Šuns susierzinimo momentu dresuotojas ištaria komandą "balsas" ir kai šuo suloja, pagiria jį, paglosto ir duoda skanų kąsnelį. Kai sąlyginis refleksas tariamai komandai ir gestui sustiprėja skanūs kąsneliai duodami rečiau, o šuo dažniau skatinamas tik paglostymu ir žodžiu "gerai".

Lojimo iššaukimas pamėgdžiojimo metodu

Atrenkami du, vienas į kitą ramiai žiūrintys (tarp savęs nesipešantys) šunys. Vienas jų turi aktyviai loti. Abu dresuotojai vienu metu duoda žodinę komandą "balsas". Aktyvus paruošto šuns lojimas, kaip taisyklė, priverčia loti ir neparuoštą šunį. Kada šis šuo pradeda loti, dresuotojas kartoja komandą "balsas" ir duoda paskatinamąjį kąsnelį. Po 2-3 minučių poilsio pratimas kartojamas.
Balso reakciją (lojimą) šuniui galima išugdyti ir nuėjimu nuo šuns tam tikrą atstumą. Šuo, kuris yra prisirišęs prie savo dresuotojo, kaip taisyklė, šiam nuėjus, pradeda loti. Todėl, nueidamas toliau nuo šuns, dresuotojas duoda žodinę komandą "balsas" ir kai tik šuo pradeda loti, taria "gerai", "balsas", "gerai", o po to prieina, duoda šuniui paskatinamąjį kąsnelį ir pažaidžia su juo. Po trumpo pasivaikščiojimo, pratimas vėl kartojamas.
Pradinis sąlyginis refleksas yra išugdytas, jeigu po dresuotojo duotos komandos šuo pradeda aktyviai loti.
Vėliau po truputį šios komandos ugdymas yra sunkinamas: palaipsniui didinamas atstumas tarp šuns ir dresuotojo; lojimas iššaukiamas šuniui ir dresuotojui esant įvairiose padėtyse; šuo mokomas aploti įvairius rastus daiktus;šuo valdomas be pavadėlio; jis mokomas aploti sulaikytą žmogų, kai dresuotojas dalyvauja arba kai jo šalia nėra; įgūdžio stiprinimas specialios dresūros metu.
Pratimas vykdomas taip. Vietovės apieškojimo metu, dirbant pagal kvapo pėdsaką, figurantas pėdsakuose palieka daiktus, kurių šuo negali pakelti arba pasiekti. Kai šuo tuos daiktus pastebi, dresuotojas duoda žodinę komandą "balsas" arba tai paliepia rankos gestu. Be to, ir pats figurantas periodiškai pasislepia šuniui nepasiekiamose vietose ( medyje, už aukštos priedangos ir t.t.) Pastebėjus pasislėpusį figurantą dresuotojas žodine komanda arba rankos gestu šuniui liepia loti. Jeigu šuo neloja, figurantas įvairiais veiksmais erzina jį tol, kol pradeda loti. Pratimas užbaigiamas paskatinimu, pagyrimu. Kartojant tuos pačius pratimus, tarp dresuotojo ir šuns palaipsniui didinamas atstumas.
Šuo viską išmoko, jeigu, būdamas nuo dresuotojo 25-30 metrų atstumu, po pirmos žodinės komandos "balsas" arba rankos gesto pradeda garsiai loti arba savarankiškai aploja nepasiekiamoje jam vietoje rastą daiktą arba figurantą.

Galimos dresuotojo klaidos:

> Žaidžiant, dažnai leidžiama šuniui loti, ko pasekmėje šuo įpranta loti be jokio reikalo. Tai gali demaskuoti tarnybinio posto vietą.
> Lojimo iššaukimas visada tomis pačiomis sąlygomis. Kitais atvejais tada šuo nerodo savo balso (neloja).
> Šuns pratinimas loti mechaninių priemonių , sukeliančių skausmą, pagalba.

Parengė Vytautas Gustaitis

Atgal į pamokų sąrašą
Ekstra skelbimai:
Kaip patalpinti ekstra skelbimą?
Mūsų draugai:
© 2010-2023 UAB "Nuaras". Visos teisės saugomos. Sukurė: Netas.eu